PLUS TWO – MALAYALAM – TIPS AND TRICKS – EXAM STRUCTURE – TIME MANAGEMENT

PLUS TWO – MALAYALAM – TIPS AND TRICKS – EXAM STRUCTURE – TIME MANAGEMENT

+2 മലയാളം പാഠഭാഗങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വീഡിയോകൾ :-

01. കണ്ണാടി കാൺമോളവും👇👇

https://youtu.be/M5Thzw0_UDQ

NOTES :

https://drive.google.com/file/d/1fMM4byBxoolQvO38CmHufD2phOQOq39i/view?usp=drivesdk

02. പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് 👇👇

https://youtu.be/a5s_aruDXxo

NOTES :

https://drive.google.com/file/d/1fWOBAJAN88Pqm4sPYc6WEBal8sdXnOXC/view?usp=drivesdk

03. കിരാതവൃത്തം👇👇

https://youtu.be/FZJdU4t97Ew

NOTES :

https://drive.google.com/file/d/1hhqQmZqWd1yh6CRzxCR1KwYeh79CPl-K/view?usp=drivesdk

04. അവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നം👇👇

https://youtu.be/wuosIvftadc

NOTES :

https://drive.google.com/file/d/1hljFGFyvQV1gubBDzDYWbPK-82fePNsW/view?usp=drivesdk

05. കേശിനീമൊഴി👇👇

https://youtu.be/yTtonKprKMg

NOTES :

https://drive.google.com/file/d/1hnkVbCCZzemcHUw_cQfvq5vLwchHRM_p/view?usp=drivesdk

06. അഗ്നിവർണൻ്റെ കാലുകൾ👇👇

https://youtu.be/6TOlF1HU7j0

NOTES :

https://drive.google.com/file/d/1iBu2psT0ooEDNkYkhqMHf1Cvg6f27Nrf/view?usp=drivesdk

07. പദത്തിൻ്റെ പഥത്തിൽ👇👇

https://youtu.be/ORgoTED9fuI

NOTES :

https://drive.google.com/file/d/1hsWge8zVmb5UnHFQT-I3VD1vjwdD0K1N/view?usp=drivesdk

🔹 കാക്കാരശ്ശിപ്പാട്ട്👇

https://youtu.be/FvrTrB53x4Q

🔹SAMPLE QUESTION PAPER👇👇

http://www.mediafire.com/file/g5owttwx4019i00/Hsslive-xii-malayalam-model-qn-key-based-on-focus-area-2021.pdf/file

You May Also Like